برچسب ها - 123پلاک معارض
برچسب: 123پلاک معارض
۱۲۳ پلاک معارض
تملک ۱۲۳ پلاک معارض برای ساماندهی کال اسماعیل آباد مشهد
اسماعیل آباد گفت تا کنون ۱۲۳ پلاک معارض در بستر...
آباد معارضات سنگینی از جمله ۱۴۰ پلاک وجود داشت که... تملک و رفع تصرف بیشتر معارضات با همکاری های بین...
کد خبر: ۹۵۳۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸