برچسب ها - کمانک اصفهان
برچسب: کمانک اصفهان
کشف و بروز استعدادهای فرهنگی کودکان با جشنواره "کمانک اصفهان"
جشنواره ملی نقاشی و مجسمه سازی کودک "کمانک اصفهان" به...
شهرداری اصفهان برای دومین بار در حال برگزاری است که... افزود ارتقای جایگاه شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک... سازی کمانک اصفهان عنوان کرد وی تصریح کرد کودکان می... سازی کمانک اصفهان در فروردین 1400 انجام و نتایج به...
کد خبر: ۹۴۵۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


کشف و بروز استعدادهای فرهنگی کودکان با جشنواره "کمانک اصفهان"
جشنواره ملی نقاشی و مجسمه سازی کودک "کمانک اصفهان" به...
شهرداری اصفهان برای دومین بار در حال برگزاری است که... افزود ارتقای جایگاه شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک... سازی کمانک اصفهان عنوان کرد وی تصریح کرد کودکان می... سازی کمانک اصفهان در فروردین 1400 انجام و نتایج به...
کد خبر: ۹۴۵۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳