برچسب ها - مدل سازی معادلات ساختاری
برچسب: مدل سازی معادلات ساختاری
تعیین رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) به روش مدل سازی معادلات ساختاری در مجتمع پتروشیمی چابهار
hse به روش مدل سازی معادلات ساختاری در مجتمع پتروشیمی... عوامل زمینه ای موثر در مدل نظری این مطالعه می... این حال هنوز مدلی که بتواند عوامل زمینه ای موثر... را رفع نمود که در یک مدل نظری جامع و...
کد خبر: ۹۴۴۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


بررسی نقش میانجی ایمنی روانشناختی و احساس تعلق کارکنان در روابط میان اعتماد کارکنان به ایمنی سازمان و رفتارهای مشارکتی-ایمنی کارکنان (مورد مطالعه: شهرک پتروشیمی چابهار)
زمینه به طور نمونه بهره گیری از روش های مدلسازی... معادلات ساختاری به طور چشمگیری برای دستیابی به یک مدل... گیری از روش های همچون مدل سازی معادلات ساختاری می... باعث شده است تا تعیین یک مدل نظریه جامع که...
کد خبر: ۹۳۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


تاثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری
از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم ­افزارهای لیزرل و اس...
کد خبر: ۱۸۰۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴


سخنرانی بیژن زنکنه در دانشگاه یزد
در حاشیه برگزاری این سمینار سه کارگاه آموزشی مدل سازی... معادلات ساختاری با نرم افزار اموس یادگیری ماشین و تحلیل...
کد خبر: ۷۹۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹