برچسب ها - رفتار شهروندی سازمانی HSE
برچسب: رفتار شهروندی سازمانی HSE
تعیین رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) به روش مدل سازی معادلات ساختاری در مجتمع پتروشیمی چابهار
انسانی است که از آن تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی... است بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتار... شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست... تواند به میزان 5/99 درصد از رفتار شهروندی سازمانی مبتنی...
کد خبر: ۹۴۴۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱